Historia Naszego Domu

W 1965 roku DPS „Dom Nauczyciela” w Bielsku – Białej został oddany do użytku. Organem założycielskim była Wojewódzka Rada Narodowa w Katowicach. W ciągu początkowych kilkunastu lat zamieszkiwali w nim emerytowani nauczyciele, a obecnie Dom jest dostępny dla wszystkich osób w podeszłym wieku. Grunty i budynki DPS „DN” są własnością Gminy Bielsko – Biała. Dom kolejno podlegał: Zarządowi Okręgu ZNP, następnie zarządzany był przez Służbę Zdrowia i Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej. Następnie Wojewoda Śląski wydał zezwolenie na prowadzenie Domu przez Miasto na prawach powiatu – Bielsko – Biała domu pomocy społecznej pod nazwą: Dom Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” w Bielsku – Białej.

W latach 1991 – 2009 Dom został poddany gruntownej modernizacji. W tym czasie funkcję Dyrektora DPS „DN” pełnił J.T. Kasperek.

W połowie lat 90-tych dokonano kompleksowej modernizacji budynku: wymieniono instalacje wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i elektryczną. W celu podniesienia standardu wybudowano przy każdym pokoju łazienkę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odbyło się to kosztem zmniejszenia powierzchni pokoi mieszkalnych, jednak przy zachowaniu metrażu wymaganego stosownymi przepisami.

W 2002 roku wykonano elewację, włączono loggię do części mieszkalnej.

W 2005 roku oddano do użytku windę typu szpitalnego z automatycznie rozsuwanymi drzwiami, dostosowano budynek i otoczenie do przepisów prawa budowlanego i bezpieczeństwa przeciwpożarowego, poprawiono jakości usług na rzecz mieszkańców, powołano Zespół Opiekuńczo – Terapeutyczny z rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.10.2005 w sprawie domów pomocy społecznej oraz obchodzono jubileusz 40-lecia Domu Nauczyciela. W tym samym roku obchodzono jubileusz 40-lecia działalności Domu.

W latach 2006-2007 wykonano drogę pożarową z odwodnieniem, wybrukowano plac manewrowy oraz przebudowano kotłownię gazową CO i CO2 na automatyczną i bezobsługową.

W 2009 roku Dom został wyposażony w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny mający na celu poprawę jakości życia osób w podeszłym wieku o ograniczonej sprawności ruchowej.

Od 01.06.2009 roku na stanowisko Dyrektora Domu została powołana Pani Grażyna Tobur – Jasonek.

Galeria