W ramach rehabilitacji mieszkańcy mogą korzystać codziennie z ćwiczeń porannych, a dwa razy w tygodniu z gimnastyki ogólnokondycyjnej.

Mieszkańcy ze wskazaniami lekarskimi objęci są codzienną indywidualną rehabilitacją leczniczą.

W ramach usprawniania leczniczego wykonuje się również nastepujące zabiegi:

  • światłolecznictwo (lampa Sollux)
  • magnetoterapia
  • elektroterapia:

– galwanizacja
– jontoforeza
– diadynamik
– prądy impulsowe prostokatne i trójkątne
– prąd Kotz’a (rosyjska stymulacja)
– prądy impulsowe TENS
– prądy interferencyjne
– prąd Ultra Reiz

  • elektrodiagnostyka
  • kinezyterapia (ćwiczenia indywidualne i grupowe oraz ćwiczenia na przyrządach)