W ramach terapii zajęciowej mieszkańcy mogą rozwijać swoje zainteresowania plastyczne, sprawność manualną oraz twórczo wypełniać swój wolny czas. Techniki, z których się korzysta w trakcie zajęć to:

  • Malarstwo olejne
  • Malarstwo akwarelowe
  • Rysunek
  • Płaskorzeźba
  • Tkactwo
  • Papieroplastyka
  • Robótki ręczne

Terapia zajęciowa integruje mieszkańców, pozwala na nawiązanie bliższych kontaktów, na rozmowy oraz rozwiązywanie problemów. W trakcie twórczej pracy mieszkańcy zapominają o samotności, bólach i chorobach. W zależności od potrzeb terapia zajęciowa przeprowadzana jest w pokojach mieszkańców. W pracowni zajęcia odbywają się 4 razy w tygodniu.