Kadra kierownicza DPS „DN”

Nasza wspaniała Kadra Kierownicza codziennie dba o wysoki standard w Domu,  troszczy się o mieszkańców i opiekunów, wspiera rozwój i zaspokaja wszelkie potrzeby.

Mgr Grażyna Tobur-Jasonek

Dyrektor

Mgr Aneta Madeja

Kierownik Działu Terapeutyczno - Opiekuńczego