Kadra kierownicza DPS „DN”

Nasza wspaniała Kadra Kierownicza codziennie dba o wysoki standard w Domu,  troszczy się o mieszkańców i opiekunów, wspiera rozwój i zaspokaja wszelkie potrzeby.

Mgr Aneta Madeja

p.o. Dyrektor

Mgr inż. Paweł Czarnomiedza

p.o. Kierownik Sekcji Terapeutyczno - Opiekuńczej