W każdy wtorek od godz. 9:00 mieszkańcy spotykają się, by wspólnie napić się kawy, porozmawiać i posłuchać muzyki. Kawiarenka w naszym Domu jest jedną z ulubionych form spędzania czasu wolnego przez seniorów.