Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” prowadzona jest kronika od powstania Domu Nauczyciela po dzisiejszy dzień. Zapisywane są w niej każde imprezy, występy oraz ważne wydarzenia. Kronika prowadzona jest przez jedną z Mieszkanek.