DPS „DN” oferuje swoim mieszkańcom różnorodne formy psychoterapii – psychoterapia indywidualna, psychoterapia grupowa (muzykoterapia  z elementami relaksacji, biblioterapia). Zajęcia są dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań osób w podeszłym wieku.

 Główne cele zajęć psychoterapeutycznych:

  • utrzymywanie dobrostanu psychicznego mieszkańców;
  • integracja;
  • relaksacja;
  • stymulowanie funkcji poznawczych (pobudzanie: wyobraźni, myślenia abstrakcyjnego, pamięci);
  • nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;
  • nabycie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami (smutek, złość)
  • tworzenie bilansu życiowego.