Archive for: Życie w domu

dpsdn kawiarenka

Kawiarenka

W każdy wtorek od godz. 9:00 mieszkańcy spotykają się, by wspólnie napić się kawy, porozmawiać i

Gry Nintendo Wii Zagraj starości na nosie dpsdn

Zagraj Starości Na Nosie

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w ramach konkursu „Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskic

Klub Bingo

Co tydzień w poniedziałek zbieramy się na spotkania Klubu Bingo, który cieszy sie dużą popularnoś

klub Nordic Walking dpsdn

Klub Nordic Walking

Cieszący się dużą popularnością na całym świecie Nordic Walking zawitał również do Domu Nauczycie

kronika dpsdn

Kronika

  Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” prowadzona jest kronika od powstania Domu Nauczyc

Psychoterapia

DPS „DN” oferuje swoim mieszkańcom różnorodne formy psychoterapii – psychoterapia indywidua

rehabilitacja dpsdn

Rehabilitacja

W ramach rehabilitacji mieszkańcy mogą korzystać codziennie z ćwiczeń porannych, a dwa razy w tyg

terapia zajęciowa dpsdn

Terapia zajęciowa

  W ramach terapii zajęciowej mieszkańcy mogą rozwijać swoje zainteresowania plastyczne, spr

Koncert Muzyki Chóralnej w ramach X Festiwalu Gaude Cantem

Zajęcia Kulturalno-oświatowe

W ramach zajęć kulturalno-oświatowych mieszkańcy mogą korzystać z: zajęć prowadzonych przez instr